17.09.2018 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w pogadance na temat zachowania bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły. Pogadanka przeprowadzona przez Komendanta Policji w Nowym Żmigrodzie.