Występy dzieci

Występy dzieci

23 września odbyła się uroczystość Nadania Sztandaru OSP w Zawadce Osieckiej. 7 września odbył się Dzień Seniora. Uroczystości odbyły się w Domu Ludowym w Zawadce Osieckiej z udziałem władz rządowych i samorządowych. Uczniowie naszej szkoły zapewnili oprawę artystyczną na tych uroczystościach. Dzieci pod opieką S. Opałki, B. Gumiennej i W. Żychowskiej zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie i spotkały się z dużym aplauzem zaproszonych gości.