Kurs przygotowujący uczniów do konkursów kuratoryjnych.

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej na swojej własnej platformie moodle rozpoczyna kursy przygotowawcze do konkursów przedmiotowych z fizyki i chemii organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Jednocześnie przypominamy, że laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim są przyjmowani do szkół średnich w pierwszej kolejności niezależnie od punktów zdobytych na egzaminie końcowym ósmoklasisty. Warto spróbować. Na moodle wchodzimy przez menu lub klikając na ten odnośnik.

Share:

Author: Jacek