Adresy szkół ponadgimnazjalnych

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

 Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle („Chemik”)

Technikum nr 4 i IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle („Ekonomik”)

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Zespół Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie