Nasz Patron

Życiorys Marii Konopnickiej (po polsku i po angielsku)

7 września 2014 r. odbyła się doniosła uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej imienia Marii Konopnickiej oraz otwarcia sali gimnastycznej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym p. w. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej celebrowaną przez Ks. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątrobę. W kościele nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. Następnie poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy Osiek Jasielski poprowadziły orszak na teren szkoły. Oficjalnego otwarcia nowej części szkoły, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, dokonali:
Senator Alicja Zając Poseł Bogdan Rzońca
Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro
Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz,
biskup rzeszowski Jan Wątroba
dyrektor szkoły Irena Baciak
Jego Ekscelencja ksiądz biskup poświęcił budynek szkoły i salę gimnastyczną. Kolejna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów oraz odśpiewania hymnu państwowego. Pani dyrektor Irena Baciak powitała gości, którzy przybyli na uroczystość oraz wygłosiła przemówienie. Swą obecnością zaszczycili nas: Pani Senator Alicja Zając, Pan Poseł Bogdan Rzońca, Pan Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, Pan Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, Ksiądz biskup Jan Wątroba,
Radny Powiatowy Andrzej Stachurski, Ksiądz Dziekan Franciszek Motyka, Proboszcz Zawadki Osieckiej ksiądz Andrzej Buchowski, Pierwszy Proboszcz Zawadki Osieckiej ksiądz Władysław Depa, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wojdacz,
Rada Gminy, Pani Sekretarz Sylwia Twardzik, Skarbnik Gminy Krzysztof Pec, pracownicy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, sołtysi poszczególnych miejscowości Gminy Osiek Jasielski,Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, Przewodnicza Rady Rodziców Beata Sławniak, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum gminy Osiek Jasielski, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły,  rodzice i uczniowie,
przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych.Po powitaniu uczniowie szkoły przybliżyli sylwetkę patronki – Marii Konopnickiej. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wojdacz odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole imienia oraz przekazał ją na ręce pani dyrektor. Następnie głos w imieniu fundatorów zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Sławniak: „Niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i narodu. Chlubne tradycje naszej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też do zobowiązania do patriotycznej postawy i wzorowej nauki oraz do kierowania się w życiu najważniejszymi wartościami”.
Po przekazaniu sztandaru nastąpiła jego prezentacja:
Sztandarem jest prostokątny płat tkaniny dwustronnie haftowany o wymiarach 100x100cm, umieszczony na drzewcu wykonanym z drewna bukowego w ciemnym kolorze, zwieńczonym głowicą w formie metalowej figurki orła w koronie. Boki sztandaru,z wyjątkiem boku ze strony drzewca, obszyte są frędzlami koloru złotego.
Awers sztandaru stanowi tkanina w kolorze ecru. W centralnej części przedstawiony jest haftowany wizerunek Marii Konopnickiej w kolorze sepii. Portret został umieszczony w owalnej ramce koloru brązowo-złotego. W prawym dolnym rogu wizerunku patronki znajduje się symboliczny zwój papirusu z cytatem „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Wokół motywu głównego wyhaftowana jest nazwa szkoły. Litery są koloru brązowego ze złotymi konturami. W rogach wyhaftowane są ozdobne gałązki laurowe.Rewers przedstawia godło naszej ojczyzny – orła białego na czerwonym tle. Orzeł wyhaftowany został srebrną nicią. Korona, dziób i szpony są złote. Godło otoczone jest złotymi napisami Nauka, Praca, Ojczyzna. Orzeł ze skrzydłami rozwiniętymi do lotu symbolizuje odwagę, bohaterstwo, czystość dążeń narodu i państwa.
Pani dyrektor przekazała sztandar uczniom:
„Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.”
Następnie przedstawiciele uczniów ślubowali na sztandar.
Z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia szkoły pani dyrektor odsłoniła tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku szkoły przed wejściem głównym, a ksiądz biskup Jan Wątroba poświęcił ją. Kolejną część uroczystości stanowiły przemówienia gości, którzy podkreślali znaczenie inwestycji, jaką jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej.
Cześć oficjalna uroczystości zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły, którego słowa ułożyły dzieci pod kierunkiem pani Stanisławy Opałki. Sztandar został wyprowadzony i umieszczony na honorowym miejscu w szkolnej gablocie. Zebranych gości zaproszono na część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Anetty Rachfalskiej, pani Beaty Gumiennej i pani Stanisławy Opałki.
Po zwiedzeniu szkoły wszyscy udali się na poczęstunek do Domu Ludowego w Zawadce Osieckiej, przygotowany przez rodziców. Tam goście zostali zaproszeni do wpisania się do księgi pamiątkowej oraz odebrania książki o działalności szkoły.