RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej z siedzibą w Zawadce Osieckiej, Zawadka Osiecka 174, NIP nr 6852327315, tel. +48 134420008, e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl reprezentowany przez dyrektora szkoły
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl lub  tel. +48 134420008
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych na podstawie na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 •  Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Polityka prywatności serwisu www Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych

osobowych pobieranych od Użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania serwisu

Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej (http://www.spzawadkaosiecka.pl/).

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej,

której reprezentantem jest dyrektor szkoły Irena Baciak

 1. W trosce o bezpieczeństwo zbieranych danych przez serwis www opracowaliśmy

wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym.

 1. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wynika to z celu

funkcjonowania serwisu.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu

w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom

trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz

serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,

z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy

do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.