Ocenianie kształtujące

Od nowego roku szkolnego wprowadzamy ocenianie kształtujące w klasie IV Strategie oceniania kształtującego Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:   Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia Nauczyciel przed przystąpieniem do...