Miesięczne Archiwum: styczeń 2023

Obrazek przedstawia cytaty o dzieciach

Ocenianie

Cytat „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;...

Przeskocz do treści