KADRA SZKOŁY

                             

mgr Irena Baciak

dyrektor Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

   


        mgr inż. Jacek Zalewski

 nauczyciel matematyki, fizyki, chemii i informatyki


             mgr Paweł Wnęk

nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wychowania do życia w rodzinie


mgr Piotr Wojdacz

nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa


   mgr Anetta Rachfalska

   nauczyciel języka polskiego, biblioteka


  mgr Marta Juszczak

nauczyciel wspomagający, rewalidacja, terapia pedagogiczna


   mgr Weronika Żychowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica, zuchy


       mgr Stanisława Opałka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


     mgr Beata Gumienna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


      mgr Karolina Zoła

nauczyciel języka angielskiego


         mgr Aneta Owczarska

 nauczyciel wychowania przedszkolnego


   mgr Iwona Gumienna – Mastej

 nauczyciel wychowania przedszkolnego


                     mgr Elżbieta Rączka

   nauczyciel biologii, przyrody, języka polskiego i plastyki

Translate »