Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

Deklaracja dostepności

Dostępność cyfrowa


Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej poprzez podmiot zewnętrzny firmę MegaNet (Jana Pawła II 189a, 38-423 Łężany)
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spzawadkaosiecka.pl.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-27

  • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny MegaNet

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoszenia można wysyłać mailowo – spzawadkaosiecka@wp.pl lub telefonicznie – 13 442 0008  , a my zgłosimy problem do firmy MegaNet.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej, Zawadka Osiecka 174, 38-223 Osiek Jasielski

 

Wejście na teren szkoły

Budynek główny jest ogrodzony. Na teren budynku prowadzą 2 bramki oraz jedna brama wjazdowa. 

Dostępność parkingu

Przed ogrodzeniem znajduje się parking na samochody oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  1. główne – wejście znajdujące się od drogi gminnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. Od strony parkingu do głównego wejścia należy pokonać 2 schodki, jest również pochylnia z  podjazdem dla wózków. 
  2. dodatkowe – od strony boiska, pojedyncze drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Do drzwi wejściowych prowadzi 4 schodków oraz platforma zabezpieczone barierką. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność budynku 

Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i sala gimnastyczna,  pomieszczenia dydaktyczne również są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

 

 W budynku nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. 

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła sali gimnastycznej. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.