Biuletyn InformacjiPublicznej

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania naszej placówki.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej.

Więcej o: Prawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, ustanawianych przez władze lokalne.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej i Gminnego Przedszkola w Zawadce Osieckiej oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania naszej placówki.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych naszej placówki.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Więcej o: Audyty i kontrole

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej oraz związanych z działalnością naszej placówki.

Więcej o: Karty spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkółw Zawadce Osieckiej.

Więcej o: Pomoc BIP