W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania naszej placówki.

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej jest samorządową jednostką budżetową gminy Osiek Jasielski. Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej został utworzony w roku 2014 decyzją Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

Przykładowa Instytucja Naszym Mieście jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne od poniedziałku do piątku. Poniedziałek: 8:00 - 16:00
W pozostałe dni pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00