Na zakończenie roku absolwenci przedszkola i szkoły otrzymują pamiątki w formie okolicznoścowych dyplomów i teczek.

 

List gratulacyjny jest formą podziękowania dla rodziców za wkład włożony w naukę i wychowanie ucznia, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.