Uczniowie klasy siódmej i ósmej w miniony piątek wzięli udział w wykładzie na temat „ Bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym”. Gościliśmy pana Krzysztofa Bartusiaka pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle. Uczniom został zaprezentowany film na temat wypadków jakie często mają miejsce przy pracach w gospodarstwach rolnych. Dowiedzieli się również w jaki sposób mogą pomagać dorosłym w pracach, aby to było w pełni bezpieczne i nie zakończyło się nieszczęśliwym wypadkiem. Pracownik KRUS-u zwrócił uwagę uczniów na zagrożenia jakie mogą zaistnieć w kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi jak i nieprawidłowym użytkowaniem maszyn rolniczych. Wiele zostało powiedziane na temat profilaktyki wypadków. Za uczestnictwo i czynny udział w wykładzie uczniowie otrzymali kalendarze rolnicze.

Klasa VII - wychowawca Pani Elżbieta Rączka

Klasa VI - wychowawca Pani Karolina Zoła

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Klasa IV - wychowawca Piotr Wojdacz   - rok szkolny 2019/20