dyr123

Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

Nauczyciel edukacji początkowej.

Nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolnego.

Nauczyciel matematyki, fizyki, chemii i informatyki.

Nauczyciel przyrody, biologii, języka polskiego i plastyki.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel języka polskiego.

Nauczyciel wspomagający i rewalidacja.

Nauczyciel nauczania początkowego i biblioteki.