Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

KADRA SZKOŁY

Irena Baciak

mgr Irena Baciak

dyrektor Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej

  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 


Jacek Zalewski

        mgr inż. Jacek Zalewski

 nauczyciel matematyki, fizyki, chemii i informatyki


Paweł Wnęk

             mgr Paweł Wnęk

nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wychowania do życia w rodzinie


Piotr Wojdacz

mgr Piotr Wojdacz

nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa


Anetta Rachfalska

   mgr Anetta Rachfalska

   nauczyciel języka polskiego, biblioteka

 


Weronika Żychowska

   mgr Weronika Żychowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlica, zuchy


Stanisława Opałka

       mgr Stanisława Opałka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Beata Gumienna

     mgr Beata Gumienna

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Karolina Zoła

      mgr Karolina Zoła

nauczyciel języka angielskiego


Aneta Owczarska

         mgr Aneta Owczarska

 nauczyciel wychowania przedszkolnego


Iwona Gumienny

   mgr Iwona Gumienna – Mastej

 nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Rączka

                     mgr Elżbieta Rączka

   nauczyciel biologii, przyrody, języka polskiego i plastyki