Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

KALENDARIUM HISTORYCZNE

I.  1934/1935 pierwszy rok , w którym prowadzona była szkoła w Zawadce. Utworzono wtedy 2 oddziały: I a z liczbą 56 uczniów i I b z liczbą 46 uczniów. Opiekunami obydwu oddziałów była Helena Dąborowska.

II.  W okresie powojennym w roku szkolnym 1946/1947 w szkole w Zawadce Osieckiej zrekrutowano 88 uczniów urodzonych w latach 1932-1939 do trzech klas pierwszych, roczniki te uczył jeden nauczyciel. Według dokumentów była  to    Zofia Wiktor, która była jednocześnie też kierownikiem szkoły.

III. W 1950 r. do szkoły w Zawadce Osieckiej został skierowany młody absolwent Liceum Pedagogicznego w Gorlicach – nauczyciel Ludwik Szetlak wraz z żoną Marią. Objął on stanowisko kierownicze i rozpoczął starania o budowę szkoły.

IV. Odbiór szkoły odbył się 24 lipca 1959 r. Komitet Budowy Szkoły przygotował uroczyste otwarcie dnia 26 lipca 1959 r.

Kamienna tabliczka oddana do użytku w czasie stulecia narodu polskiego

V.   Rok szkolny 1966/1967 to duże zmiany wśród grona pedagogicznego. Kierownik szkoły Ludwik Szetlak i jego żona Maria Szetlak zostali przeniesieni do Pielgrzymki. Kierownikiem szkoły w Zawadce został Ryszard Hanas.

VI.  W roku szkolnym 1968/1969 do szkoły uczęszczało 142 uczniów.       

VII.  Rok szkolny 1979/80 rozpoczęto 20 sierpnia. Do szkoły uczęszczało 118 uczniów i pracowało tylko 5 nauczycieli: Zofia Opałka, Zofia Mastej, Teresa Mroczka, Franciszka Sławniak, Janina Musiał.

VIII. Rok szkolny 1980/1981 przyniósł zmiany w składzie osobowym grona pedagogicznego. Odszedł wieloletni dyrektor szkoły Ryszard Hanas (1966 -1974 jako kierownik i lata 1974 -1980 jako dyrektor). Nowym dyrektorem został     Stefan Walentek (1980-1984).

IX. Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem istnienia klas VIII w szkołach podstawowych.

X. Pierwszy sprawdzian na zakończenie szóstej klasy szkoły    podstawowej oraz pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w roku 2002 (rok szkolny 2001/2002).

XI.  W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem szkoły w wyniku konkursu przeprowadzonego przez organ prowadzący została Irena Baciak.

XII. Dnia 30 marca 2007 na Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim dyrektor Irena Baciak wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w celu przygotowania projektu rozbudowy szkoły o łącznik i salę gimnastyczną..

XIII. W dniu 2 października 2010 roku dokonano uroczystego wmurowania   kamienia węgielnego.

XIV.Oddanie nowego budynku – 1 września 2014 r. Z tym dniem zmienia się również struktura funkcjonowania szkoły. Uchwałą Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 1 lutego 2013 r. zostaje powołany Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej i Gminne Przedszkole w Zawadce Osieckiej. Nadanie naszej szkole imienia Marii Konopnickiej.